Omgjør kommunens ja til motorferdsel i utmark

foto