Opprettholder vedtak om Vornes-veien

Veien går i dag over Sandviksbakken og Halvar Rasmussens vei, og det planlegges å flytte traseen vekk fra boligområdet og ned til sjøen og Torstein Reinholdtsens vei.