– Det er ikke tvil om at det er viktig med akutte tiltak

foto