– Beklager om pasienter og pårørende opplever å ikke bli møtt med respekt

foto