Gikk enstemmig inn for oppstart av vernebygg-selskap