Vil bruke 1,9 milliarder på sikring av vei i Nordland

foto
Svein Eggesvik er nestleder i fylkesrådet, som vil bruk 475 millioner årlig på sikring av vei i Nordland i årene 2022-2025. Foto: NORDLAND FYLKESKOMMUNE