Vil bruke 1,9 milliarder på sikring av vei i Nordland