Legger seg 30.000 kroner over tariff til sykepleiere – og nattarbeiderne får enda mer