Eksproprierer i havna på Andenes: – Det er gjort en vurdering for hver berørte eiendom