Stortingspolitikere vil stanse all produksjon av torsk