– Flere grunner til at kablene ikke blir erstattet