Kommunen «glemte» å ta med reindrift i planprogrammet

Flott vesterålsrein. Illustrasjonsfoto. Foto: Marius Birkeland