Leirstein vurderer å gå mot Frps syn om assistert befruktning for enslige