Torskeverdien nesten halvert

Slik fordeler landet kvantum og fangstverdien av torsken som er landet i Vesterålen per uke 5. Totalt ligger man nå bak 2019 både når det gjelder kvantum og verdi. Foto: Jørn Aune