Nitid forarbeid før tidenes folkefest med KORK

foto