Har søkt om å flytte elv i forbindelse med utbedring av vei

foto