– Synes ikke 198.000 kroner gjenspeiler prisen i området