Ønsker å få tips om oterobservasjoner

En riktig kraftplugg av en oter Foto: Grete Johansen