Sesongen er på hell: Slik går det i vesterålskommunene