Inndragingssak i sirup: Ber Sivilombudsmannen gripe inn