Jakter på bedre lokasjoner for torskeoppdrett i nabokommunene

foto