Ønsker å «reparere» havobservatoriet utenfor Hovden

foto
Bilde fra havobservatoriumet. Foto: Havforskningsinstitutet