Charléne er ny senterleder. Dette ønsker hun å endre på