– Det må utdannes flere sykepleiere. Det er åtte ledige stillinger bare i Sortland