Tredoblet oppslutning: – Om folket vil, er jeg klar til å overta ordførervervet