Disse partiene stemte for og imot kjøpesentre

foto