Begge helseforetakene i Nordland styres av andværinger

foto