– Denne saken kan ikke avgjøres på grunnlag av konkret bevis