SV krever kontantstøtte for å hjelpe folk med strømregningenI

foto