Statsforvalteren irettesetter kommunen for feil bruk av lovverket

foto