Fangsten er mindre: Betalingen er 250 millioner kroner høyere

foto