Fangsten er mindre: Betalingen er 250 millioner kroner høyere

foto
Illustrasjonsfoto: Airidas J. tar imot flott torsk ved Myre Fiskemottak. Foto: Arkiv/Tommy Hansen