Leverer planprogram for grafitt-drømmen

En grafisk fremstilling av grafittforekomstene. Foto: Norwegian Graphite AS