Leverer planprogram for grafitt-drømmen

foto
En grafisk fremstilling av grafittforekomstene. Foto: Norwegian Graphite AS