Mener verdiskapningene bør komme kommunene, og ikke staten, til gode

Knut Roald Holmøy, administrerende direktør i Holmøy Maritime. Foto: Arkivfoto/Jenny Dahl Bakken