– Det er lettere for de under 18 år å få tak i narkotika enn tobakk og alkohol

foto