Over 50 interessenter har meldt seg for Hålogalandsveien

foto