- Konsentrerte oss om å berge byggene ved siden av

foto