Videregående skoler på rødt nivå – fortsetter undervisningen