Færre meldinger om alvorlige bivirkninger hos vaksinerte barn