Enige om kvoter

foto
Nærmere 600.000 kan fiskes i løpet av neste år, ifølge kvoteforhandlingene mellom kyststatene. Foto: Dan Petter Friis/Kystvakten / NTB