Trykker på kjøpebremsen

foto
Konstituert kommunedirektør Tommy Løveng ber i innstilling politikerne avvente endelige forhandlinger og kontraktsinngåelse med grunneierne på Gulstadøya frem til området er ferdig regulert. Foto: Per Eivind Knudsen