– Mens andre måtte permittere, måtte vi ansette flere

foto