Møtte sperret vei på veien til stemmelokalet

foto