Tre kjemper om kontrakt for Hålogalandsveien

foto