– At Freiberg selv ikke ønsket å anke avgjørelsen, forsterker bare alvoret i saken

Fylkesleder i Nordland Frp, Dagfinn Olsen.