– At Freiberg selv ikke ønsket å anke avgjørelsen, forsterker bare alvoret i saken