Høyre-ordfører: – Ja, på dette området er jeg litt sosialist