Trykker på for ny kryssing av Tjeldsundet: – Med mer ekstremvær blir brua en flaskehals