– Grepet ungdomslederen gjorde skal man ta av seg hatten for