Statsforvalteren har opphevet vedtaket. Nå må kommunen behandle nabokonflikten på nytt

foto