– Politiet begynner å danne seg et bilde av hendelsesforløpet