Jarle Ragnar Meløy har fått tilbud om å bli kommunalsjef for oppvekst og kultur i Øksnes

foto