Har høyest omsetning per innbygger i Nord-Norge

foto